19. juli 2012

Grått og trist vær i nesten hele juli måned

Jeg har lenge drømt om å få tatt bilder av gråhegre. Jeg har satt opp et kamuflasjetelt ved et tjern og på en av turene en grå og regntung dag, kom det omsider en gråhegre. Tjønna ligger på Fosen i Nord-Trøndelag og det ser ut som om at det er godt med småfisk i tjønna da det hopper småfisk hele tiden. Det er 1 eller 2 hegrer som frekventerer denne fiskeplassen, men jeg har ikke klart få finne et mønster når det gjelder frekvensen av besøk.

Lyset var ikke det beste, men jeg fikk da i hvert fall tatt noen bilder av denne sky fuglen. Den er så og si umulig å komme innpå uten en eller annen form for kamuflasje.


Gråhegre finnes i hele Sør-Norge og da helst langs kysten. Den finnes nordover til Helgeland. Det er trolig mellom 5 000 - 6 000 par gråhegre i Norge.


Slik det ser ut nå, kommer det til å regne eller å bli grått, kaldt og overskyet også de neste ukene framover :-(

Bildene er tatt med 300 objektiv på stativ. ISO ble satt til 600.

Det er lite aktivitet på dette stedet som jeg besøkte noen ganger i løpet av juli måned. Det eneste av interesse var en trane som gikk i bakkant av tjønna. Lyset er heller ikke det beste denne gangen. Bildet er tatt med 2x konverter på et 300 mm objektiv med ISO 600. Tranen vise seg fra tidlig på morgene og kun en kort tid før den forsvant inn i vegetasjonen.


Trane ser ut til mer og mer til å bli en vanlig fugl i Nord-Trøndelag. På en dag i slutten av juli så jeg i alt  7 individer spredt rundt om på ulike lokasjoner. Har aldri tidligere sett så mange traner på en dag.


14. juli 2012

Fugler på fjellet

Været var ikke det beste i juli. Jeg dro til Oppdal for å se om jeg kunne finne boltitt, men jeg så kun heilo. Jeg fikk høre en sang som jeg ikke har hørt tidligere . Det var myrsnipe som sang.


9. juli 2012

Tur til Hornøya - del II

På Hornøya finnes det ca 500 par alker som hekker mellom steiner og i fjellsprekker. Alke legger kun 1 egg. Alke dykker ned etter mat og konkurrerer med andre alkefugler ( alke, lomviene, lunde og teist ) om fisken ( lodde, sil eller sild ).  Alkefuglene unngår direkte konkurranse ved at de spiser ulik type fisk eller ulik størrelse på fisken.


Inne på øya og på naboøya ( Reinøya ) hekker svartbak. Den sitter og venter tålmodig på å få en sjanse til å stjele egg eller unger. 


På Hornøya hekker toppskarven, mens storskarven holder til på Reinøya. På bildene under ser du at den karakterristiske toppen ( hos hanfugler ) på hodet er nesten borte. Den har toppskarv i parringstiden og forsvinner ut over sommeren. Det hekker ca 200 par toppskarv på Hornøya. Bestanden av toppskarv er nedadgående og dette kan skyldes at den lett setter seg fast i fiskegarn. Alle 3 bildene viser toppskarv som skilles fra storskarv på hvite flekker på låret og hvit hake.Krykkje hekker i store kolonier i de bratteste delene av fuglefjellet. Bestanden av krykkje har gått sterkt tilbake helt siden 80-tallet. På Hornøya hekker det nærmere 25 000 par. Den kjennetegnes bl.a. på de sorte bena og et meget karakteristisk skrik. Krykkja lever av små fisk og krepsdyr som fanges i vannoverflaten.
6. juli 2012

Tur til Hornøya - del I

Jeg besøkte Hornøya for 2 uker siden. Dette er en liten øy som ligger rett utenfor Vardø by, kun 10 minutter med båt fra byen. Hornøya er et naturreservat med sjøfuglkoloni som er lett tilgjengelig. Du kan gå langs med sjøkanten under selve fuglefjellet, men kun langs en sti. Det medfører at du kommer i relativ nær kontakt med sjøfuglene. Annen ferdsel er ulovlig i perioden 1. mai - 15. august.


Lunden hekker i jordhuler som den selv graver ut eller i steinur. Bestanden på Hornøya og på den nærliggende Reinøya er på 5 - 10 000 individer.


Mye fugleskjit gir god gjørdsling og dette gir en frodig vegetasjon nedenfor fuglefjellet. Skjørbuksurt er en av de vanligste plantene under fuglefjellet.


Mange av lundene kom inn med nebbet fult av fisk ( det kan være enten lodde, sil eller sild ). Det tyder både at det er god tilgang på mat og at fuglen har unge som den mater med fisk. 


Det finnes 3 - 3500 par med lomvi på Hornøya og Reinøya. Det finnes også polarlomvi, men den er i mindre antall ( 3 - 400 par ). På bildet over ser du en lomvi. Fikk dessverre ikke tatt bilde av polarlomvi.


Lomvi legger kun 1 egg direkte på en fjellhylle og som du ser av bildet hekker fuglene svært tett.


Det finnes en variant av lomvi som heter ringvi. Den har en hvit ring rundt øyet og en smal strek bakover. Ringvi er en variant av lomvi og andelen ringvi i en bestand øker med breddegraden. 

Andre fugler som hekker i fuglefjell på øyene er storskarv ( kun på Reinøya ), toppskarv, krykje og alke. I tillegg hekker det mange gråmåker ( 40 - 50 0000 ), svartbak og fiskemåse lenger inne på øyene. Teist hekker spredt i fjellsprekker nede i strandkanten.  Rovfugler som havørn og vandrefalk besøker også øya, men jeg så ingen den dagen jeg besøkte øya.