6. september 2011

Admiral-sommerfugl

Admiral-sommerfuglen vandrer fra sydlige deler av Europa og kommer nordover til oss om sommeren og høsten. Sommerfuglen lever på nesleplanter, men kan ikke overleve verken som egg eller larve i Norge.

Jeg har lenge ønsket å få tatt bilder av denne fargerike dagsommerfuglen og fikk sjansen første helgen i september.


Disse bildene ble tatt ute på en potetåker hvor det midt ute på åkeren var en samling tistler som tiltrakk 4 - 5 sommerfugler. I den norske artsdatabasen kan man se utbredelsen i Norge. 

Alle bildene er tatt med et 300 mm objektiv og uten stativ. Bildene ble rimelige gode da det var gode lysforhold. Blenneråpning rundt 4 og lukkertid på 1/300 sekund.


4. september 2011

Tre bilder av spover

Jeg bor på et sted som heter Brundalen i Trondheim og huset mitt ligger like ved en større åker. Det hekker hvert eneste år et par storspove på denne åkeren. Jeg setter stor pris på å høre på storspones karakteristiske sang om forsommeren, men dette blir det slutt med. Om noen år vil hele området bebygges og spovens hekkeplass vil forsvinne.


Bildene er kun en dokumentasjon av storspove og heller kjedelige som bilder betraktet, men det er i hvert fall to bilder av arten.

På en tur til Finnmark i sommer fikk jeg sett lappspove for første gang. Dette er mest trolig en hun som velvillig lot seg avbilde. Lappspove er ellers kun mulig å så på trekk i Trøndelag.


Alle bilder er tatt med 300 mm objektiv, 1.4x konverter og uten bruk av stativ.

10. juli 2011

Flere fugler på Varanger-halvøya


Lappspurv er en vanlig fugl mellom Vadsø og Vardø. Den finnes fra Alaska og til Finnmark ( gjennom Sibir ) og sør i Norge helt ned til Setesdal ( i fuktige fjellbjørkelier ).


I nærheten av myr og små tjern var det ofte at jeg fant rødstilk. Den laget mye lyd når jeg ankom og fløy rundt meg over alt hvor jeg gikk. Det var derfor ikke noe problem å få tatt bilder av den. Denne gjerdestolpen var tydelig en fin oversiktspost. Fuglen kom ofte tilbake til stoplen. Det var bare å legge seg ned og vente til den kom tilbake.
På samme stedet kom jeg tilfeldig over en lappspove. Dette er en fugl jeg aldri har sett før og det var selvsagt morsomt å få tatt bilde av fuglen.Alle bilder er tatt med 300 mm objektiv og 1.4x konverter. Ofte ligger jeg nede på bakken og tar bildene slik at jeg får en diffus bakgrunn.

9. juli 2011

Tyvjo på Varanger-halvøya


Jeg tok disse bildene av tyvjo på veien mellom Vadsø og Vardø. Fuglen er rovdyr og tar ofte byttet fra andre sjøfugl. Det finnes både lyse ( nordlig type ) og mørke individer, men det er ingen forskjell på de to kjønn. Det var overveidene fleste lyse individer å se langs veien. 


Det var enkelt å komme nært inn på fuglene hvis du la deg ned på bakken. Fuglene var ofte i par og var oftest i nærheten av måke- og ternekolonier.
Mer informasjon om tyvjo, finnes på denne nettsiden. Alle bilder er tatt med 300 mm objketiv og 1.4x konverter. Jeg har ikke brukt stativ på noen av bildene. Enten ligger jeg på bakken eller så står jeg og holder kamera og objektiv.

8. juli 2011

Svømmesnipe på Varanger-halvøya


Jeg var i Finnmark i starten av juli måned. Det var lite sol og sjelden klart vær. Stort sett var det overskyet, litt vind og noe regn. Ikke de beste lysforholdene, men jeg fikk tatt noen bilder av svømmesnipe. I et lite tjern kom jeg over i alt 25 hunner som svømte sammen i enden av tjernet. Hunnen er polygam og lar hannen overta ruging av egg samt å ta seg av ungene. Det var derfor kun hunner som var å se på tjernet.


Fuglene er ikke særlig redd for mennesker og det er derfor lett å komme nært inn på fuglene. Alle bildene er tatt med et 300 mm objektiv sammen med en 1.4 konverter. Skulle gjerne hatt andre lysforhold, men det forble grått og overskyet hver eneste dag. Det eneste positive var at det var lite mygg :-)


Jeg har sett svømmesnipe i Trøndelag ( Orkelsjøen ) flere ganger, men kun 1 eller kanskje 2 eksemplarer. Det var derfor morsom å få sett mange sniper samtidig.


Bildene er tatt like ved Skallelv på Varangerhalvøya, men jeg fant også mange andre lokaliteter med flere svømmesniper. Den største tettheten av svømmesniper skal ifølge Guide til Norges Fugleliv av Bjørn Olav Tveit, finnes i Coskajeaggi. Det er et myrområde innenfor Nesseby som ligger på vestsiden av Vanrangerfjorden. Dit skal jeg neste gang jeg besøker Finnmark.

26. juni 2011

Tur til Orkelsjøen i juni

Dette er et sted hvor man lett kan observere mange interessante fuglearter ved vannkanten og i områdene rundt sjøen. Det hekker flere rødnebbterner like ved Orkelsjøen og de ses ofte i østenden av sjøen.


Temmincksnipe finnes også. Dette eksemplaret befant seg i vannkanten like ved veien. Bildet er tatt med bilen som kamuflasje, men jeg fikk ikke tid til å ta av 2x telekonverter på mitt 300 mm objektiv. Skulle helst ha brukt en 1,4x konverter, men den hadde jeg ikke med meg i dag.


Storlom hekker hvert år i Orkelsjøen. Dette bildet er tatt 3. juni. Vetetasjonen skjuler ikke fuglen på reiret, men 3 uker senere var det nesten ikke mulig å få øye på fuglen. Vegetasjonen rundt reiret hadde vokst seg tett og kamuflerte fuglen svært godt. Man måtte kjenne til nøyaktig plassering for å kunne få øye på fuglen. Med en rugetid på ca 29 dager (Haftorn 1971). 


Bildet er tatt med 300 mm og en 2x telekonverter. I tillegg er bildet forstørret noen ganger og kvaliteten er derfor ikke høy, men legger likevel ut bildet. Jeg står på den andre siden av en bukt ( over 100 m mellom meg og fuglen ) og den har ikke fått øye på meg. Har lyst til å ta bilde av storlom, men holder meg for godt til å nærme meg fugl på reir.


Denne lirype hadde et kull kyllinger like i nærheten. Jeg så 3 kyllinger et kort øyeblikk. Fuglen løp engstelig rundt om i terrenge. Etter at jeg fikk tatt noen bilder fjernet jeg meg og fuglen fikk igjen kontakt med sitt avkom.


12. juni 2011

Spettmeis med unge(r) i fuglekasse

I slutten av april observerte jeg et par spettmeis som hadde tatt i bruk en av mine fuglekasser tiltenkt spurveugle. Åpningen var delvis tettet igjen med leire. Jeg tror det var like før at de startet med egglegging. Spettmeisa legger 6 - 8 egg i slutten på april som hunnen ruger på i 15 - 18 dager ( i følge Haftorn - 1971 ). Ungenes reirtid er anslått til 22 - 24 døgn.

Jeg besøkte fuglekassen igjen i starten på juni og jeg var litt usikker på om det var aktivitet i fuglekassa. Jeg ble ikke skuffet.  Fuglene hadde unge(r) i kassen som de matet med insekter. Fuglene kom jevnt og trutt med insekt. Ungen(e) stakk ofte hodet ut av åpningen. Jeg fikk tatt mange bilder denne ettermiddagen og her er noen av dem.


 

 

Denne lokaliteten befinner seg på Fosenhalvøya og ligger i et område med mye gammel skog. I tillegg til gran er det også en større forekomst av ops. I flere av trærne har flaggspetten ( jeg har både hørt og sett den flere ganger ut over våren ) laget hull, men jeg har ikke klart å lokalisere reir. Det skal jeg prøve å finne neste år. 

Bildene er tatt med et 300 mm objektiv ( på stativ ) og 2x konverter. Jeg sitter i skjul under et grantre like ved kassen.

2. mai 2011

Kvinand er et takknemlig fotoobjekt

Når isen holder på å smelte, blir det først et lite isfritt belte mellom bredden/vannkanten og isen som ligger ute på tjernet. Her i kanten av vatnet eller tjønna kan man ofte treffe på kvinand ( i hvert fall i området rundt Jonsvannet i Trondheim ). Hvis man er forsiktig og sniker seg fram ( oftest når den dykker under etter mat ), kan man komme seg rimelig nærme og få tatt et eller flere bilder.

Jeg har tatt alle bilder med 300 mm objektiv, 2x telekonverter og stativ. ISO-verdien er mellom 200 og 350 og lukkertid på rundt 1/100 sekund.

24. april 2011

Tranepar på isen

Jeg oppsøker ofte samme lokalitet like utenfor Trondheim. Denne gangen observerte jeg et par traner ute på isen. Lyden av traner bærer langt av sted og det var ikke noen tvil om at de var tilstede ute på tjønna. Jeg kom desverre inn mot fuglene fra øst slik at solen kom i mot meg. Bildene bærer noe preg av dette, men jeg hadde ikke nok tid til å forflytte meg på den andre siden av tjønna. Uansett er jeg fornøyd med mange bilder av to våryre traner. Det er nok ikke alle forunt å få se dette. Tranene var nok klar over at jeg vær i nærheten, men de var langt ute på isen og følte seg så lite truet at de kunne gjennomføre sin parring.

Tranene hekker ikke i området rundt denne tjønna, men heller et sted oppover mot fjellet. Der vil det om en viss tid klekkes ut 2 unger.

18. april 2011

Spettmeis i fuglekassa

Jeg har satt opp mange ulike fuglekasser på forskjellige steder. Jeg har bl.a. satt opp uglekasser ( for spurveugle, perleugle og kattugle ) på nordsiden av Trondheimsfjorden mellom Rørvik og Leksvik. En av fuglekassene var tiltenkt spurveugle ( kassen har liten åpning og tykk front ), men her har et par spettmeis flyttet inn. Fuglene har innsnevret flygehullet med leire slik at det passer til spettmeis.


Fuglene har ikke startet hekking, men det ser ut som om at det er like før de skal til å legge egg. Noen ganger kommer de to med reirmateriale i nebbet. Andre ganger synger de intenst i nærheten av fuglekassen.


Det er vanskelig å få tatt bilder av spettmeis da fuglene var i aktivitet hele tiden, men noen bilder fikk jeg da tatt.


Jeg satt godt gjemt under et grantre og bak store kvister. Jeg håper at fuglene ikke så meg, men jeg skal la dem være i fred til etter at eggene har klekket og foringen begynner. Da skal jeg sette meg i skjul og prøve å få tatt noen flere bilder.


Det var ikke sol, men overskyet denne dagen. Brukte ISO 800 og lukkertid på 1/125 eller 1/100 med 3.5 eller 4 i blenderåpning. Jeg skal vende tilbake i mai og da på en dag med mer lys.