19. mars 2017

Nytt forsøk på fluktbilder av meiser

Jeg gjorde et nytt forsøk denne søndagen. Med 1/4000 sekund lukkertid måtte ISO være mellom 3200 og 5000 for at blenderen skulle ligge mellom 4 og 5.6. I tillegg var problemet å treffe fuglene i flukt.

Denne søndagen var det mye sterk sol og bildene bærer preg av dette, men fikk likevel noen akseptable bilder.


12. mars 2017

Fluktbilder av meis
Denne helgen prøvde jeg å ta bilder av meiser i flukt. Dette er ikke det enkleste man kan gjøre, men jeg gjorde et tappert forsøk.

Jeg benyttet 1/4000 sekunds lukkertid og blenderåpning på 5.6. Dette medførte at ISO varierte mellom 5000 og 12800. 

Det ble plassert ut mat til fuglene (solsikkefrø og nøtter) i en skål og tanken var å få fuglene til å fly mot maten i en bestemt retning. Det var selvsagt vanskelig å få fuglene til å gjøre akkurat dette. 

De aller fleste bildene ble enten uskarpe eller så var ikke fuglen i bildet. Kun noen få bilder ble så skarpe at de kan legges ut på bloggen.
26. februar 2017

Ny art på foringsplassen
På min lille foringsplass ved Jonsvatnet har det de siste ukene kommet til en art jeg ikke har sett de 2 tidligere vintrene jeg har foret. Jeg benytter solsikkefrø, rapsfrø, spekk, nøtter og egenproduserte meiseboller. 

Rundt 10 dompap besøkte plassen denne søndagen som var mild og regntung. En enslig gråsisik så jeg også. I det fjerne hørte jeg både ravn og svartspett.

Den vanligste arten på foringen er granmeis (det siste bildet), men både blåmeis og kjøttmeis frekventerer plassen hver dag. Det samme gjelder svartmeis og noen toppmeis (bilde 5).

Det er blitt lengre dager og fuglene har starte å synge. Både kjøttmeis og svartmeis synger jevnlig. Toppmeisen melder sin ankomst med sang og det samme gjør dompapen.
4. februar 2017

Besøk i nytt fotoskjul utenfor Levanger
I en fotoskjul utenfor Levanger fikk jeg tatt flere bilder av hønsehauk denne lørdagen. Fuglen kom til foringsplassen like over klokken 10. 

Den satt kun en kort tid på en tørrgadd, før den hoppet ned på bakken til åtet. Etter en liten stund med spising, prøvde den å ta med seg åtet.

Det var få andre fugler som besøkte plassen. Kun et par nøtteskriker kom på en kjapp visit, men det ble ikke noen gode bilder av disse fuglene.

Selv om hauken ikke var lenge på stedet, er jeg fornøyd med bildene jeg fikk tatt.