25. mai 2014

Endelig perleugle i fuglekassen

I flere år har jeg hengt opp fuglekasser rundt Jonsvatnet og i Dragsten. Dette er forskjellige typer fuglekasser som er tiltenkt spurveugle, perleugle og kattugle. Den sisnevnte er villig til å benytte fuglekassene jeg har satt opp, men jeg har aldri fått verken spurveugle eller perleugle før nå i vår.

I en av kassene i Dragsten hekker en perleugle. Denne fuglekassen henger ikke langt fra veien og ute på en myr. Det sies at ugla foretrekker fuglekasse som henger i et tre som står ute på en myr. Dette gjør at mår ikke så lett får tak i enten egg eller unger.

Jeg kontrollerte denne kassa i dag og ble litt forskrekket da ugla fløy ut av kassen. Ugla fløy ikke langt avsted, men satte seg i et tre like i nærheten. Jeg fikk tatt noen få bilder av ugla og forlot stedet uten å sjekke antall unger i kassa. Ugla ( som mest trolig er en hunn ) skal få lov til å passe på ungene slik at de vokser opp. 

Det var litt vanskelig å få tatt bilder av ugla da det var mange grener mellom meg og ugla, men jeg fikk tatt noen få bilder som jeg er fornøyd med. Det så ikke ut til at den var særlig redd da avstanden mellom meg og ugla var omtrent 10 meter.1. mai 2014

Horndykker i Bjørktjønna
Bjørktjønna i Leksvik kommune er et sted jeg ofte besøker. I denne tjønna hekker det hvert eneste år et par horndykker. Reiret er alltid plassert på samme sted midt i tjernet. I fjor var det imidlertid ingen hekking i tjønna, men i slutten av april måned i år var det to fugler tilstede i tjønna.

Isene er i ferd med å forsvinne og langs med land var det åpent vann. Det gjorde at jeg fikk tatt disse bildene av de to fuglene. Jeg håper at fuglene får fram en unge i år. Jeg skal i hvert fall følge med og se om dette skjer. Noen år har dette ikke skjedd pga. mye nedbør og dårlig vær.