10. juli 2011

Flere fugler på Varanger-halvøya


Lappspurv er en vanlig fugl mellom Vadsø og Vardø. Den finnes fra Alaska og til Finnmark ( gjennom Sibir ) og sør i Norge helt ned til Setesdal ( i fuktige fjellbjørkelier ).


I nærheten av myr og små tjern var det ofte at jeg fant rødstilk. Den laget mye lyd når jeg ankom og fløy rundt meg over alt hvor jeg gikk. Det var derfor ikke noe problem å få tatt bilder av den. Denne gjerdestolpen var tydelig en fin oversiktspost. Fuglen kom ofte tilbake til stoplen. Det var bare å legge seg ned og vente til den kom tilbake.




På samme stedet kom jeg tilfeldig over en lappspove. Dette er en fugl jeg aldri har sett før og det var selvsagt morsomt å få tatt bilde av fuglen.



Alle bilder er tatt med 300 mm objektiv og 1.4x konverter. Ofte ligger jeg nede på bakken og tar bildene slik at jeg får en diffus bakgrunn.

9. juli 2011

Tyvjo på Varanger-halvøya


Jeg tok disse bildene av tyvjo på veien mellom Vadsø og Vardø. Fuglen er rovdyr og tar ofte byttet fra andre sjøfugl. Det finnes både lyse ( nordlig type ) og mørke individer, men det er ingen forskjell på de to kjønn. Det var overveidene fleste lyse individer å se langs veien. 


Det var enkelt å komme nært inn på fuglene hvis du la deg ned på bakken. Fuglene var ofte i par og var oftest i nærheten av måke- og ternekolonier.




Mer informasjon om tyvjo, finnes på denne nettsiden. Alle bilder er tatt med 300 mm objketiv og 1.4x konverter. Jeg har ikke brukt stativ på noen av bildene. Enten ligger jeg på bakken eller så står jeg og holder kamera og objektiv.

8. juli 2011

Svømmesnipe på Varanger-halvøya


Jeg var i Finnmark i starten av juli måned. Det var lite sol og sjelden klart vær. Stort sett var det overskyet, litt vind og noe regn. Ikke de beste lysforholdene, men jeg fikk tatt noen bilder av svømmesnipe. I et lite tjern kom jeg over i alt 25 hunner som svømte sammen i enden av tjernet. Hunnen er polygam og lar hannen overta ruging av egg samt å ta seg av ungene. Det var derfor kun hunner som var å se på tjernet.


Fuglene er ikke særlig redd for mennesker og det er derfor lett å komme nært inn på fuglene. Alle bildene er tatt med et 300 mm objektiv sammen med en 1.4 konverter. Skulle gjerne hatt andre lysforhold, men det forble grått og overskyet hver eneste dag. Det eneste positive var at det var lite mygg :-)


Jeg har sett svømmesnipe i Trøndelag ( Orkelsjøen ) flere ganger, men kun 1 eller kanskje 2 eksemplarer. Det var derfor morsom å få sett mange sniper samtidig.


Bildene er tatt like ved Skallelv på Varangerhalvøya, men jeg fant også mange andre lokaliteter med flere svømmesniper. Den største tettheten av svømmesniper skal ifølge Guide til Norges Fugleliv av Bjørn Olav Tveit, finnes i Coskajeaggi. Det er et myrområde innenfor Nesseby som ligger på vestsiden av Vanrangerfjorden. Dit skal jeg neste gang jeg besøker Finnmark.