25. januar 2015

Fugler på foringsplassPå min foringsplass utenfor Trondheim kommer det hver dag innom en flokk meiser. Det er flest granmeis, men også noen blåmeis og kjøttmeis. I tillegg er en enslig toppmeis innom foringen. I dag så jeg også en trekryper og et par flaggspett, men kun hunnen var nede på foringsplassen.

Jeg hørte også en svartspett like i nærheten. Den utstøtte sitt sedvanlige "kry-kry-kry-kry" i flukt og den satt lenge i en tretopp like i nærheten (jeg så den ikke) og sang ut sitt klagende "kle". 

Dette var en spennende opplevelse. Det hadde vært gøy med bilder av denne fuglen også. Det var kaldt denne søndagen i januar og jeg klarte ikke å sitte lenger enn 2 timer i mitt kamuflasjetelt.

18. januar 2015

Fjæreplytt på Midtsand

På Midtsand ( Østbukta ) i Malvik kommune finnes det alltid fjæreplytt om vinterer. Denne søndagen var det 5 fugler i vannkanten. Det er vanskelig å få tatt et godt bilde av fuglene da de aldri er i ro. Fuglene beveger seg hele tiden langs vannkanten etter noe å spise og de stopper aldri opp.

Det fine med fjæreplytt er at den er ikke særlig redd og du kan komme nokså nært innpå fuglene. Hvis du legger deg ned i fjære, kan de komme på kloss hold. I noen tilfeller går de rundt deg og er mellom 3 - 4 meter fra deg.

Det var overskyet og grått denne søndagen. Med mer lys og kanskje litt bølger kunne det ha vært mulig å få mer spektakulære bilder enn dette, men jeg er fornøy med de bildene jeg fikk tatt i dag.


11. januar 2015

Hønsehauk utenfor Levanger
Lørdag 10. januar satt jeg i et rovfuglskjul som disponeres av Terje Kolaas. Rundt kl 09:30 kom det en ung hønsehauk ( bilde nr. 7 - 14 ). Fuglen satte seg først ned på en gren før den hoppet ned på bakken til åtet. Den spiste i omtrent en halv time før den forlot plassen. 

Det var overskyet og dårlig lys om morgenen. ISO ble satt til 5000, men ut over dagen var det mulig å redusere denne til 1600. De fleste av bildene ble tatt med et 300 mm objektiv og bildene av den voksne fuglen ble tatt med 300 mm objektiv med konverter ( 1.4X ).

Den voksne fuglen kom ca kl 10:30 og hold seg på foringsplassen en halvtime. Midt på dagen blåste det opp og uværet "Nina" herjet resten av dagen og ettermiddagen. Da var det ingen fugler som besøkte plassen. 

Jeg er meget fornøyd med dagen og jeg fikk tatt mange fine bilder. Jeg fikk tatt bilde av både den unge og den voksne hauken. I tillegg kom det nøtteskrike innom foringsplassen, men disse var raskt inn og ut igjen.