5. august 2010

Fugler på Jæren

Det var mange fugler i fjære på Revtangen som er en av de beste lokalitetene for fugleobservasjoner på Jæren. Sandlo var det svært mange av og de var enkle å komme nært innpå. 
Dette er trolig en ung ( juvenil ) sandlo som gikk for seg selv inn mellom steinene i rullesteinsfjæra.
Storskarven satt ytterst på steinene i fjære. Der hadde de god utsikt og etter en tur på vannet tørket de vannet fra fjærene.