26. juni 2011

Tur til Orkelsjøen i juni

Dette er et sted hvor man lett kan observere mange interessante fuglearter ved vannkanten og i områdene rundt sjøen. Det hekker flere rødnebbterner like ved Orkelsjøen og de ses ofte i østenden av sjøen.


Temmincksnipe finnes også. Dette eksemplaret befant seg i vannkanten like ved veien. Bildet er tatt med bilen som kamuflasje, men jeg fikk ikke tid til å ta av 2x telekonverter på mitt 300 mm objektiv. Skulle helst ha brukt en 1,4x konverter, men den hadde jeg ikke med meg i dag.


Storlom hekker hvert år i Orkelsjøen. Dette bildet er tatt 3. juni. Vetetasjonen skjuler ikke fuglen på reiret, men 3 uker senere var det nesten ikke mulig å få øye på fuglen. Vegetasjonen rundt reiret hadde vokst seg tett og kamuflerte fuglen svært godt. Man måtte kjenne til nøyaktig plassering for å kunne få øye på fuglen. Med en rugetid på ca 29 dager (Haftorn 1971). 


Bildet er tatt med 300 mm og en 2x telekonverter. I tillegg er bildet forstørret noen ganger og kvaliteten er derfor ikke høy, men legger likevel ut bildet. Jeg står på den andre siden av en bukt ( over 100 m mellom meg og fuglen ) og den har ikke fått øye på meg. Har lyst til å ta bilde av storlom, men holder meg for godt til å nærme meg fugl på reir.


Denne lirype hadde et kull kyllinger like i nærheten. Jeg så 3 kyllinger et kort øyeblikk. Fuglen løp engstelig rundt om i terrenge. Etter at jeg fikk tatt noen bilder fjernet jeg meg og fuglen fikk igjen kontakt med sitt avkom.


12. juni 2011

Spettmeis med unge(r) i fuglekasse

I slutten av april observerte jeg et par spettmeis som hadde tatt i bruk en av mine fuglekasser tiltenkt spurveugle. Åpningen var delvis tettet igjen med leire. Jeg tror det var like før at de startet med egglegging. Spettmeisa legger 6 - 8 egg i slutten på april som hunnen ruger på i 15 - 18 dager ( i følge Haftorn - 1971 ). Ungenes reirtid er anslått til 22 - 24 døgn.

Jeg besøkte fuglekassen igjen i starten på juni og jeg var litt usikker på om det var aktivitet i fuglekassa. Jeg ble ikke skuffet.  Fuglene hadde unge(r) i kassen som de matet med insekter. Fuglene kom jevnt og trutt med insekt. Ungen(e) stakk ofte hodet ut av åpningen. Jeg fikk tatt mange bilder denne ettermiddagen og her er noen av dem.


 

 

Denne lokaliteten befinner seg på Fosenhalvøya og ligger i et område med mye gammel skog. I tillegg til gran er det også en større forekomst av ops. I flere av trærne har flaggspetten ( jeg har både hørt og sett den flere ganger ut over våren ) laget hull, men jeg har ikke klart å lokalisere reir. Det skal jeg prøve å finne neste år. 

Bildene er tatt med et 300 mm objektiv ( på stativ ) og 2x konverter. Jeg sitter i skjul under et grantre like ved kassen.