26. februar 2017

Ny art på foringsplassen
På min lille foringsplass ved Jonsvatnet har det de siste ukene kommet til en art jeg ikke har sett de 2 tidligere vintrene jeg har foret. Jeg benytter solsikkefrø, rapsfrø, spekk, nøtter og egenproduserte meiseboller. 

Rundt 10 dompap besøkte plassen denne søndagen som var mild og regntung. En enslig gråsisik så jeg også. I det fjerne hørte jeg både ravn og svartspett.

Den vanligste arten på foringen er granmeis (det siste bildet), men både blåmeis og kjøttmeis frekventerer plassen hver dag. Det samme gjelder svartmeis og noen toppmeis (bilde 5).

Det er blitt lengre dager og fuglene har starte å synge. Både kjøttmeis og svartmeis synger jevnlig. Toppmeisen melder sin ankomst med sang og det samme gjør dompapen.
4. februar 2017

Besøk i nytt fotoskjul utenfor Levanger
I en fotoskjul utenfor Levanger fikk jeg tatt flere bilder av hønsehauk denne lørdagen. Fuglen kom til foringsplassen like over klokken 10. 

Den satt kun en kort tid på en tørrgadd, før den hoppet ned på bakken til åtet. Etter en liten stund med spising, prøvde den å ta med seg åtet.

Det var få andre fugler som besøkte plassen. Kun et par nøtteskriker kom på en kjapp visit, men det ble ikke noen gode bilder av disse fuglene.

Selv om hauken ikke var lenge på stedet, er jeg fornøyd med bildene jeg fikk tatt.