15. desember 2012

Fugler i Straumen
En adult ( voksen ) gråmåke i vinterdrakt.

Om vinteres samles det mye ærfugl i Straumen i Nord-Trøndelag. De er meget tillitsfulle da mennesker gir fuglene mat ( brødbiter ) og de forventer at du kaster noe ute til dem. Hvis du gjør det, kommer de ganske nærme ( 2 -3 meter ).

Det gjør at det er relativt enkel å få tatt bilder av fuglene. På denne lørdagen i slutten av desember var det mellom 300 - 400 ærfugler i Straumen samt et 20-talls gråmåker.

På det nederste bildet er det en ung ærfugl. Trolig en 1-åring ( 2K ) hvis jeg ikke tar helt feil.

2. desember 2012

Stokkender i Nedre Leirfoss


Vinterkulda har kommet til Trøndelag. Jeg var ved Nedre Leirfoss søndag 2. desember for å se om det var kommet sangsvaner i elva. Det er nok litt tidlig ennå, men stokkender var det nok av. I tillegg så jeg et par kvinender, en laksand, to stk storskarv og noen gråmåser. Stokkendene mates hver dag av forbipasserende personer og de er så tilltisfulle at de kommer svømmende mot deg når du kommer.

Det var svært kaldt ( -12 grader ) denne søndagen. Jeg hadde plassen stort sett for meg selv, men klarte ikke å være uten mer enn en drøy halvtime før jeg måtte gi meg :-)

19. august 2012

Fugler på Jæren

I starten av august dro jeg til Lista og etterpå til Jæren for å studere vadefugler, men uværet Frida kom med mye regn og etterpå sterk vind. Fikk likevel tatt noen bilder ved Jæren, men det var kun ungfugler jeg så på stranda. Var innom Lista og dro etterpå til Orreosen, Revtangen, Håtangen, Kvassheim og Nærland. Bildene er tatt ved stranda på Nærland.
Føst er det to bilder av myrsnipe og etterpå en ung polarsnipe som ikke har den pene orange fargen som adulte fugler har om sommeren. Deretter kommer det to unge rødstilk. Bena er ikke røde da dette er noe  de adule fuglene har. Så også noen av dem, men de var mer sky og vanskelige å komme inn på. Så følger et bilde av en ung sandlo og til slutt en ung steinvender.

19. juli 2012

Grått og trist vær i nesten hele juli måned

Jeg har lenge drømt om å få tatt bilder av gråhegre. Jeg har satt opp et kamuflasjetelt ved et tjern og på en av turene en grå og regntung dag, kom det omsider en gråhegre. Tjønna ligger på Fosen i Nord-Trøndelag og det ser ut som om at det er godt med småfisk i tjønna da det hopper småfisk hele tiden. Det er 1 eller 2 hegrer som frekventerer denne fiskeplassen, men jeg har ikke klart få finne et mønster når det gjelder frekvensen av besøk.

Lyset var ikke det beste, men jeg fikk da i hvert fall tatt noen bilder av denne sky fuglen. Den er så og si umulig å komme innpå uten en eller annen form for kamuflasje.


Gråhegre finnes i hele Sør-Norge og da helst langs kysten. Den finnes nordover til Helgeland. Det er trolig mellom 5 000 - 6 000 par gråhegre i Norge.


Slik det ser ut nå, kommer det til å regne eller å bli grått, kaldt og overskyet også de neste ukene framover :-(

Bildene er tatt med 300 objektiv på stativ. ISO ble satt til 600.

Det er lite aktivitet på dette stedet som jeg besøkte noen ganger i løpet av juli måned. Det eneste av interesse var en trane som gikk i bakkant av tjønna. Lyset er heller ikke det beste denne gangen. Bildet er tatt med 2x konverter på et 300 mm objektiv med ISO 600. Tranen vise seg fra tidlig på morgene og kun en kort tid før den forsvant inn i vegetasjonen.


Trane ser ut til mer og mer til å bli en vanlig fugl i Nord-Trøndelag. På en dag i slutten av juli så jeg i alt  7 individer spredt rundt om på ulike lokasjoner. Har aldri tidligere sett så mange traner på en dag.


14. juli 2012

Fugler på fjellet

Været var ikke det beste i juli. Jeg dro til Oppdal for å se om jeg kunne finne boltitt, men jeg så kun heilo. Jeg fikk høre en sang som jeg ikke har hørt tidligere . Det var myrsnipe som sang.


9. juli 2012

Tur til Hornøya - del II

På Hornøya finnes det ca 500 par alker som hekker mellom steiner og i fjellsprekker. Alke legger kun 1 egg. Alke dykker ned etter mat og konkurrerer med andre alkefugler ( alke, lomviene, lunde og teist ) om fisken ( lodde, sil eller sild ).  Alkefuglene unngår direkte konkurranse ved at de spiser ulik type fisk eller ulik størrelse på fisken.


Inne på øya og på naboøya ( Reinøya ) hekker svartbak. Den sitter og venter tålmodig på å få en sjanse til å stjele egg eller unger. 


På Hornøya hekker toppskarven, mens storskarven holder til på Reinøya. På bildene under ser du at den karakterristiske toppen ( hos hanfugler ) på hodet er nesten borte. Den har toppskarv i parringstiden og forsvinner ut over sommeren. Det hekker ca 200 par toppskarv på Hornøya. Bestanden av toppskarv er nedadgående og dette kan skyldes at den lett setter seg fast i fiskegarn. Alle 3 bildene viser toppskarv som skilles fra storskarv på hvite flekker på låret og hvit hake.Krykkje hekker i store kolonier i de bratteste delene av fuglefjellet. Bestanden av krykkje har gått sterkt tilbake helt siden 80-tallet. På Hornøya hekker det nærmere 25 000 par. Den kjennetegnes bl.a. på de sorte bena og et meget karakteristisk skrik. Krykkja lever av små fisk og krepsdyr som fanges i vannoverflaten.
6. juli 2012

Tur til Hornøya - del I

Jeg besøkte Hornøya for 2 uker siden. Dette er en liten øy som ligger rett utenfor Vardø by, kun 10 minutter med båt fra byen. Hornøya er et naturreservat med sjøfuglkoloni som er lett tilgjengelig. Du kan gå langs med sjøkanten under selve fuglefjellet, men kun langs en sti. Det medfører at du kommer i relativ nær kontakt med sjøfuglene. Annen ferdsel er ulovlig i perioden 1. mai - 15. august.


Lunden hekker i jordhuler som den selv graver ut eller i steinur. Bestanden på Hornøya og på den nærliggende Reinøya er på 5 - 10 000 individer.


Mye fugleskjit gir god gjørdsling og dette gir en frodig vegetasjon nedenfor fuglefjellet. Skjørbuksurt er en av de vanligste plantene under fuglefjellet.


Mange av lundene kom inn med nebbet fult av fisk ( det kan være enten lodde, sil eller sild ). Det tyder både at det er god tilgang på mat og at fuglen har unge som den mater med fisk. 


Det finnes 3 - 3500 par med lomvi på Hornøya og Reinøya. Det finnes også polarlomvi, men den er i mindre antall ( 3 - 400 par ). På bildet over ser du en lomvi. Fikk dessverre ikke tatt bilde av polarlomvi.


Lomvi legger kun 1 egg direkte på en fjellhylle og som du ser av bildet hekker fuglene svært tett.


Det finnes en variant av lomvi som heter ringvi. Den har en hvit ring rundt øyet og en smal strek bakover. Ringvi er en variant av lomvi og andelen ringvi i en bestand øker med breddegraden. 

Andre fugler som hekker i fuglefjell på øyene er storskarv ( kun på Reinøya ), toppskarv, krykje og alke. I tillegg hekker det mange gråmåker ( 40 - 50 0000 ), svartbak og fiskemåse lenger inne på øyene. Teist hekker spredt i fjellsprekker nede i strandkanten.  Rovfugler som havørn og vandrefalk besøker også øya, men jeg så ingen den dagen jeg besøkte øya.


26. juni 2012

Svømmesnipe i Vadsødammen

Jeg var på en 3-dagers tur til Vadsø og Vardø i slutten av juni. I en dam like utenfor Vadsø er det alltid mange svømmesniper om sommeren. Snipene kan forekomme i et stort antall og det hevdes at noen har  sett over 500 på en gang i Vadsøydammen i juni måned. Den dagen jeg var der, tror jeg det var ca 50 i dammen. I tillegg en håndfull toppender. Alle bildene er tatt med et 300 mm objektiv og med stativ. Jeg liker spessielt det første bildet av snipa som står på en sten. Bildet er skarpt og viser en hun i all sin prakt.

9. juni 2012

Spettmeis på Fosen

Jeg har satt opp flere fuglekasser på Fosen og i noen av dem hekker det spettmeis. I disse dager er den er travelt opptatt med å mate ungene. Med jevne mellomrom kommer begge foreldre med insekt som de har fanget. Alle bildene er tatt med et 300 mm teleobjektiv på stativ. Fuglene var til å begynne skeptiske til min tilstedeværelse, men ungenes skrik etter mat krevde at foreldrene kom med mat. Etter en stund gikk jeg min vei slik at de ikke ble unødvendig forstyrret.
Dette er det "klassiske" bildet av en spettmeis som kryper nedover på stammen. Det er ikke så skarpt som jeg skulle ønske. I tillegg var det for mye lys i bakgrunnen som skjemmer bildet. Men jeg er likevel fornøy med å få tatt et slik bilde.


Det er vanskelig å få tatt bilde av spettmeis da den beveger seg raskt. I tillegg er det mange kvister og grener som stenger for mellom meg og fuglen.
29. april 2012

Kvinanda har ankommet

Jeg har flere år fotografert kvinand når isen holder på å forsvinne i Vikerauntjønna i Trondheim. Når det oppstår et smalt belte med åpent vann mellom bredden og isen er det mulig å få tatt bilder av bl.a. kvinand. Det var lite antydning til kurtise hos kvinanda, men jeg skal prøve flere ganger framover å få tatt bilder av hannens kurtise av hunnen.
Alle bildene er tatt med et 300 mm objektiv sammen med en 1.4 konverter og objektivet står på et Benro fotostativ.