18. januar 2014

Fotoskjul ved Trondheimsfjorden
Lørdag satt jeg hele dagen i et oppvarmet fotoskjul ved Trondheimsfjorden. Meningen var å ta bilder av havørn og kanskje kongeørn, men det ble kun bilder av kråke og skjære. 

Jeg dro fra byen kl 06:30 og møtte Terje Kolaas på avtalt sted. Det var tidligere registrert minst en ørn nesten hver dag på foringsplassen og jeg håpet at det også denne lørdagen skulle bli mulig å ta bilder av ørn. Jeg installerte meg i skjulet og ventet på at dagslyset skulle komme.

Etter at det ble lyst så jeg en voksen havørn fly forbi og mente at dette kom til å bli bra. Havørn er meget mistenksom og akkurat denne dagen ville den ( en voksen fugl ) ikke lande for å spise det som var lagt ut. Hele 5 ganger så jeg havørn ( antar det var samme fuglen ), men den fløy enten over eller rundt fotoskjulet. Det var heller ikke mye av verken kråke eller skjære. På andre halvdel av dagen var det ingen fugler nede på plassen. 

Jeg vet ikke hvorfor, men dette kan nok skje noen ganger. Uansett gikk dagen relativty raskt og jeg antar at jeg prøver igjen en annen gang.