10. juli 2011

Flere fugler på Varanger-halvøya


Lappspurv er en vanlig fugl mellom Vadsø og Vardø. Den finnes fra Alaska og til Finnmark ( gjennom Sibir ) og sør i Norge helt ned til Setesdal ( i fuktige fjellbjørkelier ).


I nærheten av myr og små tjern var det ofte at jeg fant rødstilk. Den laget mye lyd når jeg ankom og fløy rundt meg over alt hvor jeg gikk. Det var derfor ikke noe problem å få tatt bilder av den. Denne gjerdestolpen var tydelig en fin oversiktspost. Fuglen kom ofte tilbake til stoplen. Det var bare å legge seg ned og vente til den kom tilbake.
På samme stedet kom jeg tilfeldig over en lappspove. Dette er en fugl jeg aldri har sett før og det var selvsagt morsomt å få tatt bilde av fuglen.Alle bilder er tatt med 300 mm objektiv og 1.4x konverter. Ofte ligger jeg nede på bakken og tar bildene slik at jeg får en diffus bakgrunn.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar