6. september 2011

Admiral-sommerfugl

Admiral-sommerfuglen vandrer fra sydlige deler av Europa og kommer nordover til oss om sommeren og høsten. Sommerfuglen lever på nesleplanter, men kan ikke overleve verken som egg eller larve i Norge.

Jeg har lenge ønsket å få tatt bilder av denne fargerike dagsommerfuglen og fikk sjansen første helgen i september.


Disse bildene ble tatt ute på en potetåker hvor det midt ute på åkeren var en samling tistler som tiltrakk 4 - 5 sommerfugler. I den norske artsdatabasen kan man se utbredelsen i Norge. 

Alle bildene er tatt med et 300 mm objektiv og uten stativ. Bildene ble rimelige gode da det var gode lysforhold. Blenneråpning rundt 4 og lukkertid på 1/300 sekund.


4. september 2011

Tre bilder av spover

Jeg bor på et sted som heter Brundalen i Trondheim og huset mitt ligger like ved en større åker. Det hekker hvert eneste år et par storspove på denne åkeren. Jeg setter stor pris på å høre på storspones karakteristiske sang om forsommeren, men dette blir det slutt med. Om noen år vil hele området bebygges og spovens hekkeplass vil forsvinne.


Bildene er kun en dokumentasjon av storspove og heller kjedelige som bilder betraktet, men det er i hvert fall to bilder av arten.

På en tur til Finnmark i sommer fikk jeg sett lappspove for første gang. Dette er mest trolig en hun som velvillig lot seg avbilde. Lappspove er ellers kun mulig å så på trekk i Trøndelag.


Alle bilder er tatt med 300 mm objektiv, 1.4x konverter og uten bruk av stativ.