2. mars 2018

Stor aktivitet på foringsplassen


De faste gjestene er på plass på foringsplassen. Øverst en blåmeis, så en granmeis, gråsisik, svartmeis og toppmeis. Det er en stund siden jeg så ekorn, men i dag var det et innom plassen. I tillegg kommer flaggspetten innom for å lete etter noe å spise.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar