9. juli 2012

Tur til Hornøya - del II

På Hornøya finnes det ca 500 par alker som hekker mellom steiner og i fjellsprekker. Alke legger kun 1 egg. Alke dykker ned etter mat og konkurrerer med andre alkefugler ( alke, lomviene, lunde og teist ) om fisken ( lodde, sil eller sild ).  Alkefuglene unngår direkte konkurranse ved at de spiser ulik type fisk eller ulik størrelse på fisken.


Inne på øya og på naboøya ( Reinøya ) hekker svartbak. Den sitter og venter tålmodig på å få en sjanse til å stjele egg eller unger. 


På Hornøya hekker toppskarven, mens storskarven holder til på Reinøya. På bildene under ser du at den karakterristiske toppen ( hos hanfugler ) på hodet er nesten borte. Den har toppskarv i parringstiden og forsvinner ut over sommeren. Det hekker ca 200 par toppskarv på Hornøya. Bestanden av toppskarv er nedadgående og dette kan skyldes at den lett setter seg fast i fiskegarn. Alle 3 bildene viser toppskarv som skilles fra storskarv på hvite flekker på låret og hvit hake.Krykkje hekker i store kolonier i de bratteste delene av fuglefjellet. Bestanden av krykkje har gått sterkt tilbake helt siden 80-tallet. På Hornøya hekker det nærmere 25 000 par. Den kjennetegnes bl.a. på de sorte bena og et meget karakteristisk skrik. Krykkja lever av små fisk og krepsdyr som fanges i vannoverflaten.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar