6. juli 2012

Tur til Hornøya - del I

Jeg besøkte Hornøya for 2 uker siden. Dette er en liten øy som ligger rett utenfor Vardø by, kun 10 minutter med båt fra byen. Hornøya er et naturreservat med sjøfuglkoloni som er lett tilgjengelig. Du kan gå langs med sjøkanten under selve fuglefjellet, men kun langs en sti. Det medfører at du kommer i relativ nær kontakt med sjøfuglene. Annen ferdsel er ulovlig i perioden 1. mai - 15. august.


Lunden hekker i jordhuler som den selv graver ut eller i steinur. Bestanden på Hornøya og på den nærliggende Reinøya er på 5 - 10 000 individer.


Mye fugleskjit gir god gjørdsling og dette gir en frodig vegetasjon nedenfor fuglefjellet. Skjørbuksurt er en av de vanligste plantene under fuglefjellet.


Mange av lundene kom inn med nebbet fult av fisk ( det kan være enten lodde, sil eller sild ). Det tyder både at det er god tilgang på mat og at fuglen har unge som den mater med fisk. 


Det finnes 3 - 3500 par med lomvi på Hornøya og Reinøya. Det finnes også polarlomvi, men den er i mindre antall ( 3 - 400 par ). På bildet over ser du en lomvi. Fikk dessverre ikke tatt bilde av polarlomvi.


Lomvi legger kun 1 egg direkte på en fjellhylle og som du ser av bildet hekker fuglene svært tett.


Det finnes en variant av lomvi som heter ringvi. Den har en hvit ring rundt øyet og en smal strek bakover. Ringvi er en variant av lomvi og andelen ringvi i en bestand øker med breddegraden. 

Andre fugler som hekker i fuglefjell på øyene er storskarv ( kun på Reinøya ), toppskarv, krykje og alke. I tillegg hekker det mange gråmåker ( 40 - 50 0000 ), svartbak og fiskemåse lenger inne på øyene. Teist hekker spredt i fjellsprekker nede i strandkanten.  Rovfugler som havørn og vandrefalk besøker også øya, men jeg så ingen den dagen jeg besøkte øya.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar